Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Kolorowy pasek

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Rejestry i ewidencje prowadzone przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz zasady korzystania

Rejestr kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego:
Zawiera
- zestawienie kart wędkarskich wydanych mieszkańcom Powiatu przez Starostę Bydgoskiego na mocy przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /tekst jednolity z 1999 r. Dz. U. Nr 66, poz. 750, z późn. zm./. Rejestr zawiera w szczególności dane osoby, której została wydana karta wędkarska lub karta łowiectwa podwodnego, numer karty oraz datę jej wydania.
Udostępnianie - na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /tekst jedn. z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926, z późn. zm./.

Ewidencja łodzi:
Zawiera - zestawienie danych o sprzęcie pływającym służącym do połowu ryb zarejestrowanym przez Starostę Bydgoskiego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie /Dz. U. Nr 138, poz. 1559, z późn. zm./. Rejestr zawiera w szczególności dane osobowe posiadacza sprzętu pływającego, nadany numer rejestracyjny, dane sprzętu pływającego - umożliwiające jego identyfikację.
Udostępnianie - na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /tekst jedn. z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926, z późn. zm./.

Rejestr posiadaczy odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów:
Zawiera - informację o podmiotach prowadzących działalność w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów, które są zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności w oparciu o treść art. 33  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. 39, poz. 251, z późn. zm./ oraz w opraciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23.12.2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymaga zezwolenia na prowadzenie działalności /Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154, ze zm./.
Rejestr zawiera następujące informacje: 1. Numer wpisu do rejestru. 2. Imię i nazwisko lub nazwa posiadacza odpadów.  3. Adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów  4. Numer REGON  5. Kod i rodzaj odpadów przewidzianych do zbierania, odzysku, transportu lub unieszkodliwiania  6. Podstawa prawna zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia
Udostępnianie - na podstawie przepisów ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udsotępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm./.

Rejestr roślin i zwierząt egzotycznych podlegających ochronie przetrzymywanych lub hodowanych na terenie powiatu bydgoskiego:
Zawiera
- zestawienie roślin i zwierząt egzotycznych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2009 r. , Nr 151, poz. 1220, z późn. zm./. Rejestr zawiera w szczególności następujące dane: gatunek rośliny lub zwierzęcia, miejsce przetrzymywania, dokumenty stwierdzające legalność.
Udostępnianie - na podstawie przepisów ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udsotępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm./.

Wszystkie wymienione rejestry i ewidencje są dostępne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, w pok. 444, 445 i 447 /IV piętro/. Udostępniane są wyłącznie na miejscu przez pracownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Metadane

Źródło informacji:Maciej Piątkowski
Data utworzenia:2013-01-31 15:18:41
Wprowadził do systemu:Maciej Piątkowski
Data wprowadzenia:2013-01-31 15:18:57
Opublikował:Maciej Piątkowski
Data publikacji:2013-01-31 15:27:09
Ostatnia zmiana:2013-01-31 15:27:24
Ilość wyświetleń:2890

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij