Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Kolorowy pasek

XXXII SESJA RADY POWIATU BYDGOSKIEGO 30.11.2017r.

Uchwała Nr 256/XXXII/17 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski.

Uchwała Nr 257/XXXII/17 w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koronowie.

Uchwała Nr 258/XXXII/17 w sprawie włączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koronowie do Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie.                     

Uchwała Nr 259/XXXII/17 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Uchwała Nr 260/XXXII/17 w sprawie powierzenia Gminie Sicienko zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy.               

Uchwała Nr 261/XXXII/17 zmieniająca uchwałę Nr 203/XXVI/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 marca 2017r. w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu partnerskiego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1526C Samociążek – Bożenkowo polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa o długości ca 4,7 km. Część 1” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Uchwała Nr 262/XXXII/17 zmieniająca uchwałę Nr 204/XXVI/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 marca 2017r. w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu partnerskiego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1526C Samociążek – Bożenkowo polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa o długości ca 1,1 km. Część 2”.

Uchwała Nr 263/XXXII/17 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017r.  

Uchwała Nr 264/XXXII/17 w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017. 

Załącznik Nr 1 - Zestawienie zmian w planowanych dochodach Powiatu Bydgoskiego na rok 2017

Załącznik Nr 2  - Zestawienie zmian w planowanych wydatkach Powiatu Bydgoskiego na rok 2017

Załącznik Nr 3   - Planowane wydatki budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2017 (wg grup wydatków)

Załącznik Nr 4 - Planowane dotacje z budżetu Powiatu Bydgoskiego w roku 2017

Załącznik Nr 4A - Podział dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora planowanych do udzielenia z budżetu Powiatu Bydgoskiego w roku 2017

Załącznik Nr 4B   -  Podział dotacji na podmiotowe, celowe i wpłaty na fundusz planowanych do udzielenia z budżetu Powiatu Bydgoskiego w roku 2017

Załącznik Nr 5  - Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2017

Załącznik Nr 6  - Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2017

Załącznik Nr 7 - Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Powiatu Bydgoskiego w roku 2017

Załącznik Nr 8A  - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Bydgoski w roku 2017

Załącznik Nr 8B - Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Bydgoski w roku 2017

Załącznik Nr 9 - Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Załącznik Nr 10 - Plan na rok 2017 dochodów i wydatków, dla rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 o finansach publicznych

Uchwała Nr 265/XXXII/17 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2017 r.

Uchwała Nr 266/XXXII/17 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia zasad i warunków wykorzystywania herbu i flagi Powiatu Bydgoskiego

Uchwała Nr 267/XXXII/17 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego.

Uchwała Nr 268/XXXII/17 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne ze szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski

Uchwała Nr 269/XXXII/17 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.

 Uchwała Nr 270/XXXII/17 w sprawie przyjęcia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Moja przyszłość’ do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz przystąpienia przez Powiat Bydgoski do realizacji przedmiotowego projektu.

Uchwała Nr 271/XXXII/17 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 roku.

Załączniki

256 (225.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
257 (913.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
258 (126.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
259 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
260 (143.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
261 (212.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
262 (156kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
263 (504.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
264.1 (253kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
264.3 (557.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
264.4 (65.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
264.4A (472.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
264.5 (49.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
264.6 (54.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
264.7 (785.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
264.8A (73.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
264.8B (108.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
264.9 (171.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
264.10 (104.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
264 (716.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
265 (409.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
266 (314.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
267 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
268 (838.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
269 (888.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
270 (259.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
271 (629.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
264.4B (461.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
264.2 (691.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paulina Wengler
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paulina Wengler
Data wprowadzenia:2017-12-20 11:47:08
Opublikował:Paulina Wengler
Data publikacji:2017-12-20 11:54:39
Ostatnia zmiana:2017-12-28 12:37:19
Ilość wyświetleń:397
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij