Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Kolorowy pasek

RADNI: RADOSŁAW KEMPINSKI, ELŻBIETA WYSOCKA, JACEK KRUSZYNA, PIOTR KOZŁOWSKI, ADAM RYFA / dot. ZWOLNIENIA DYREKTORA CAPOW

Data wpływu:
15.03.2018r. (XXXV Sesja)

 

Zgłaszający:
Radni: Radosław Kempinski, Elżbieta Wysocka, Jacek Kruszyna, Piotr Kozłowski, Adam Ryfa

 

Treść / Odpowiedź:

„Radny Radosław Kempinski zapytał się o powód zwolnienia Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych? Oświadczenie Dyrektora, które ukazało się w prasie mija się bowiem w wielu punktach z uzasadnieniem uchwały Zarządu Powiatu? Radny dopytywał się, gdzie był zatem Zarząd przez ostatnie dwa lata od zawarcia umowy i jakie działania kontrolne podejmował? Starosta odpowiedział, że z treści oświadczenia wynika, że Dyrektor CAPOW  nadal nie rozumie za co odpowiadał. Rozmawiając z Dyrektorem CAPOW powiedział nawet, że jego problem polega na tym, że albo nie rozumie na czym polega odpowiedzialność kierownika jednostki, albo w niewystarczający sposób przyłożył się do projektowania modernizacji POW. Niezależnie jednak, zarówno jedno jak i drugie, dyskwalifikuje go jako dyrektora. Dalej Starosta wyjaśnił, że Dyrektor CAPOW odpowiadał za opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji POW. Dyrektor wielokrotnie zapewniał, że wszystko jest w porządku. Problem pojawił się jednak pod koniec 2017r. przy podpisywaniu umowy, gdyż nadal nie było dokumentacji projektowej w Wydziale Rozwoju. Wówczas Starosta po raz kolejny kontaktował się telefonicznie z b. Dyrektorem, który po raz kolejny zapewniał, że wszystko jest w porządku. Okazało się jednak, że POW nie zostały dostosowane dla osób niepełnosprawnych, co było warunkiem pozyskania dofinansowania ze środków unijnych. Winda nie obsługiwała parteru, brakowało poręczy i łazienek dla niepełnosprawnych,  otwory były za wąskie na wózki inwalidzkie itd. Dyrektor CAPOW tłumaczył się, że nie jest budowlańcem i że nie wiedział jakie są wymogi. Jednakże na prośbę Starosty, Dyrektor CAPOW uczestniczył w 2016r. w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim razem z Dyrektorem i pracownikiem Wydziału Rozwoju. Ponadto w czerwcu 2016r. w trakcie protokołowanego spotkania, zorganizowanego co prawda z innego powodu, Starosta poruszył również sprawę dokumentacji. Dyrektor zapewniał, że na dniach dokumentacja będzie gotowa i że parter będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Wówczas Starosta także informował Dyrektora, że cały obiekt musi być dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Mimo iż Dyrektor CAPOW odebrał protokół z tego spotkania nadal nic z tym nie zrobił. Wyszło jeszcze szereg innych uchybień, które świadczą o tym, że Dyrektor albo nie rozumiał co robił, albo się zagubił, albo nie przyłożył się do powierzonego mu zadania mimo próśb, aby ściśle współpracował z Wydziałem Rozwoju. Dyrektor nadal nie rozumie zresztą, że czym innym jest projekt techniczny za który odpowiadał, a czym innym projekt unijny, za który odpowiadał Wydział Rozwoju. To Dyrektor CAPOW odpowiadał za wyegzekwowanie od projektanta kwestii dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych. Starosta bardzo się zawiódł. Uznawał bowiem Dyrektora za osobę kompetentną i nie spodziewał się, że osoba z tak długoletnim stażem może w taki sposób podejść do sprawy.

Radna Elżbieta Wysocka zwróciła się z wnioskiem, aby Starosta bardziej wnikliwie dobierał kadrę. Wybrana została bowiem osoba, która nie dopilnowała elementarnych kwestii. Radna wyraziła również zdziwienie, że Staroście wystarczyły telefoniczne zapewnienia Dyrektora CAPOW. W innych sytuacjach wykazywał się bowiem bardziej zdecydowanym działaniem. Radna zauważyła, że nie tak powinien wyglądać nadzór. Starosta wyjaśnił, że Dyrektora CAPOW powoływał jeszcze pierwszy Starosta Bydgoski i dotychczas nie było wyraźnych powodów do rozwiązania z Dyrektorem umowy o pracę. Dodał także, że zawsze stara się powoływać osoby kompetentne. W tej sytuacji również wykazał się zdecydowanym działaniem. Dyrektor został bowiem zwolniony z pracy.  Radna stwierdziła, że dopiero po prawie 2 latach.  Starosta wyjaśnił, że pierwszy sygnał pojawił się dopiero przed kilkoma miesiącami.

Radny Radosław Kempinski zwrócił uwagę, że na wyjazdowym posiedzeniu Komisji Edukacji w Bożenkowie był obecny zarówno Wicestarosta jak i Dyrektor CAPOW. Nic nie wskazywało wówczas, że istnieją jakieś problemy z modernizacją POW. Starosta odpowiedział, że problem pojawił się dopiero w ostatnich miesiącach na etapie realizacji zadania. Jeszcze w październiku przed podpisaniem umowy, Starosta dzwonił do Dyrektora CAPOW z Torunia i ten zapewniał go, że wszystko jest w porządku. Dyrektor CAPOW ma również pretensje do służb Starostwa. Nie rozumie jednak, że to nie do Wydziału Budownictwa należy weryfikacja, czy obiekt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Nie rozumie tego, że Dyrektor Wydziału wydaje pozwolenie na budowę na wniosek i zgodnie z otrzymanym projektem technicznym.

Radny Jacek Kruszyna zapytał się komu bezpośrednio podlegał Dyrektor CAPOW? Radny zauważył także, że Dyrektor CAPOW nie jest budowlańcem ale Starosta tak. Zapytał się również kto zlecił Dyrektorowi CAPOW wykonanie dokumentacji projektowej? Starosta wyjaśnił, że Dyrektor CAPOW podlegał Staroście. Wykonanie dokumentacji projektowej Dyrektor zlecił projektantowi. Wystąpił także do Zarządu o środki na dokumentację i je otrzymał. Radny zapytał się ile czasu upłynęło od momentu podpisania umowy przez Dyrektora CAPOW na wykonanie projektu do jego zakończenia? Starosta wyjaśnił, że musiałby sprawdzić, kiedy zostały przekazane środki, a zlecił w lutym 2016r. Radny zapytał się, czy przez te dwa lata Dyrektor nie informował kiedy projekt zostanie zakończony? Starosta odpowiedział, że protokoły odbioru podpisane zostały w październiku 2016r. Radny dopytał się, czy wówczas dokumentacja projektowa spełniała wszystkie wymogi? Starosta wyjaśnił, że w 2016r. ze względu na pewne braki trzeba było projekt wycofać. Radny wyraził opinię, że nie było właściwego nadzoru Zarządu Powiatu nad tym zadaniem. Po środki unijne występowało bowiem Starostwo, a nie Dyrektor CAPOW. Natomiast konsekwencje należało wyciągnąć już w październiku 2016r. Radny zapytał się, czy jest pozwolenie na budowę. Starosta potwierdził, że jest pozwolenie na budowę. Wprowadzone zmiany nie mają większego wpływu na to pozwolenie. Radny zauważył, że co prawda po 1,5 roku ale ostatecznie Dyrektor CAPOW dokumentację techniczną wykonał. Starosta zgodził się, że Radny może tak to oceniać i podziela jego pogląd.

Radny Piotr Kozłowski zapytał się, czy jest zagrożone dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych? Starosta odpowiedział, że podejmowane były działania, aby takiego zagrożenia nie było. Rozmawiał także z Urzędem Marszałkowskimi i nie ma informacji, aby środki były zagrożone. Radny Piotr Kozłowski podziela wątpliwości Radnych. Zauważył także, że dużo większym zaufaniem obdarza się dyrektora z wieloletnim doświadczeniem i dorobkiem zawodowym. Rozumie również, że po pewnym czasie miarka się przebrała. Najbardziej jednak Radnego cieszy fakt, że projekt unijny nie jest zagrożony.

Starosta odnosząc się jeszcze do wypowiedzi Radnego Jacka Kruszyny, że Dyrektor CAPOW nie jest budowlańcem, wskazał na inny przykład podejścia Dyrektora do swoich obowiązków. Swego czasu Starostwo przekazało do CAPOW samochód w idealnym wręcz stanie. Teraz okazało się, że pojazd nie ma nawet sprawnych świateł stopu czy kierunkowskazów. W przypadku spowodowania katastrofy drogowej, Dyrektor mógłby się również tłumaczyć, że nie jest przecież mechanikiem samochodowym, a Radni dopytywali się wówczas jak Starosta sprawował nadzór. Radny Jacek Kruszyna zwrócił uwagę, że o ile do zadań Starosty nie należy nadzór jak Dyrektor CAPOW użytkował pojazd to z pewnością do Starosty i Zarządu należy zadanie pozyskiwania środków unijnych. Zatem kontrola realizacji zadań przez Dyrektora CAPOW powinna zostać przeprowadzona dużo wcześniej i nie ma w tej sytuacji znaczenia kwestia stażu zawodowego Dyrektora.  Starosta nie zgodził się z opiniami w kwestii braku nadzoru. Zwrócił uwagę, że gdyby przecież takiego nadzoru nie było, sytuacja zakończyłaby przykrymi konsekwencjami finansowymi dla Powiatu. Wówczas zgodziłby się z negatywną opinią Radnych. Nadzór jednak zadziałał. Rozumie, że pomimo posiadanego zaufania należy kontrolować podwładnych. Przyznał jednak, że w tej konkretnej sytuacji bardzo się zawiódł. Podjął jednak dość konkretne działania. Sprawa została zgłoszona również do rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Radny Jacek Kruszyna odnosząc się do wypowiedzi Starosty stwierdził, że nie neguje prawa Starosty do zwolnienia Dyrektora CAPOW.  Nie mówi również, że nie pozyskano środków unijnych. Odnosi się jedynie do kwestii sprawowania nadzoru. Nie są bowiem wystarczające wyjaśnienia Starosty, że miał zaufanie do Dyrektora CAPOW. Zapytał się również, czy w 2017r. Dyrektor CAPOW otrzymał jakąś nagrodę? Starosta odpowiedział, że Dyrektor otrzymał nagrodę z okazji Dnia Samorządowca. Wówczas nie wiedział jednak jak przebiega proces projektowania. Radny zwrócił uwagę, że od października 2016r. do maja 2017r. kiedy wypłacona została nagroda minął rok i trzy miesiące. Radny zauważył również, że jeśli pracownik otrzymuje nagrodę to oznacza to, że realizuje swoje zadania ponad to co należy do jego podstawowych obowiązków. Radny Adma Ryfa zauważył, że w lutym w ciągu godziny Zarząd zrealizował program posiedzenia, podjął uchwałę o zwolnieniu Dyrektora CAPOW i zdążył na sesję Rady Powiatu. Dodał również, że protokół z posiedzenia pokazał się w BIP dopiero pod koniec marca br. Starosta wyjaśnił, że Zarząd niejednokrotnie zbierał się celem omówienia sytuacji w CAPOW. Poprosił także radcę o przygotowanie projektu uchwały w sytuacji gdyby wyjaśnienia Dyrektora CAPOW nie wniosły niczego nowego do sprawy.  (…)

Radny Radosław Kempinski zapytał się, czy osoba powołana na zastępstwo w CAPOW ma wystarczające kwalifikacje do pełnienia tej funkcji. Starosta potwierdził, że spełnia wymogi. W przyszłym tygodniu zostanie natomiast ogłoszony konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum.” (Protokół Nr 35/18)

Metadane

Podmiot udostępniający:Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paulina Wengler
Data wprowadzenia:2018-10-11 08:20:55
Opublikował:Paulina Wengler
Data publikacji:2018-10-11 08:21:29
Ostatnia zmiana:2018-10-11 08:21:49
Ilość wyświetleń:242
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij