Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE STAROSTY BYDGOSKIEGO Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2019 R.

Bydgoszcz, dnia 16 września 2019  r.

OŚ- I.6343.1.1.2019

                                          
O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Bydgoskiego
z dnia 16 września 2019 r.


Działając na podstawie art. 49a i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 464 ust.2 p.1  i art. 465 ust.1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. ( Dz. U. z 2018 poz. 2268 ze zm.)

zawiadamiam, co następuje:

1.Informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie likwidacji Gminnej Spółki Wodnej w Białych Błotach.

2.Starosta Bydgoski decyzją z dnia 07 lutego 2005 r., znak: OŚ-VII.6212/8-2/04, zatwierdził statut Gminnej Spółki Wodnej w Białych Błotach. Od roku 2016 Gminna Spółka Wodna w Białych Błotach nie przejawia żadnej działalności. Spółka nie zwołuje Walnego Zgromadzenia Delegatów. Wobec powyższego Starosta Bydgoski na podstawie art. 464 ust. 2 p.1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2018 poz. 2268 ze zm.) podjął działania w kierunku likwidacji Gminnej Spółki Wodnej  w Białych Błotach.

3.Z uwagi na liczbę stron postępowania większą niż 20 w przedmiotowej sprawie, niniejsze zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości poprzez :
- ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie (tj. wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Starostwa –  ul. Zygmunta Augusta 16  w Bydgoszczy),
- udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tut. Starostwa,
- umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Białych Błotach,
- umieszczenie na stronie pisma „Gazeta Regionalna Powiat”


4.Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie; a także o możliwości składania uwag i wniosków; w terminie 14 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości (tj. do dnia 30 września 2019 r.).


5.Wnioski i uwagi w w/w sprawie można składać w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, przy ul. Zygmunta Augusta 16, pok. 308 (III piętro), w godzinach pracy tut. Urzędu w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zastrzega się, że uwagi
 i wnioski złożone po upływie w/w terminie pozostawi się bez rozpatrzenia.


6.Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, a także organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Starosta Bydgoski.

Załączniki

OBWIESZCZENIE - SCAN GSW BIAŁE BŁOTA (510.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy
Źródło informacji:Mariusz Stężewski
Data utworzenia:2019-09-16 09:40:13
Wprowadził do systemu:Aleksandra Erdmann
Data wprowadzenia:2019-09-16 09:40:21
Opublikował:Aleksandra Erdmann
Data publikacji:2019-09-16 10:05:59
Ostatnia zmiana:2019-09-16 10:06:05
Ilość wyświetleń:76

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij