Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2013-01-30 16:48:27 Maciej Piątkowski Utworzenie
2013-01-30 16:52:36 Maciej Piątkowski Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr 22/IV/99 Rady Powiatu Bydgoskiego z 10 lutego 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bydgoskiego z późn. zm."
2013-01-30 16:52:36 Maciej Piątkowski Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr 96/XVII/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu bydgoskiego (...) z późn. zm."
2013-01-30 16:52:36 Maciej Piątkowski Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr 253/XL/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek na terenie miasta Solec Kujawski z późn. zm."
2013-01-30 16:52:36 Maciej Piątkowski Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr 254/XL/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowa z późn. zm."
2013-01-30 17:25:26 Maciej Piątkowski Dodano załącznik o nazwie "Rejestr aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Powiatu Bydgoskiego"
2013-01-30 17:25:26 Maciej Piątkowski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr 22/IV/99 Rady Powiatu Bydgoskiego z 10 lutego 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bydgoskiego z późn. zm." na "Uchwała Nr 22/IV/99 Rady Powiatu Bydgoskiego z 10 lutego 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bydgoskiego z późn. zm."
2013-01-30 17:25:26 Maciej Piątkowski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr 96/XVII/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu bydgoskiego (...) z późn. zm." na "Uchwała Nr 96/XVII/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu bydgoskiego (...) z późn. zm."
2013-01-30 17:25:26 Maciej Piątkowski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr 253/XL/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek na terenie miasta Solec Kujawski z późn. zm." na "Uchwała Nr 253/XL/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek na terenie miasta Solec Kujawski z późn. zm."
2013-01-30 17:25:26 Maciej Piątkowski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr 254/XL/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowa z późn. zm." na "Uchwała Nr 254/XL/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowa z późn. zm."
2013-01-30 17:51:01 Maciej Piątkowski Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2013-02-01 14:19:20 Maciej Piątkowski Usunięto załącznik o nazwie "Rejestr aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Powiatu Bydgoskiego"
2013-02-01 14:19:22 Maciej Piątkowski Aktualizacja
2013-02-01 14:22:22 Maciej Piątkowski Aktualizacja
2013-10-11 14:45:09 Paulina Wengler Usunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr 22/IV/99 Rady Powiatu Bydgoskiego z 10 lutego 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bydgoskiego z późn. zm."
2013-10-11 14:45:09 Paulina Wengler Usunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr 96/XVII/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu bydgoskiego (...) z późn. zm."
2013-10-11 14:45:09 Paulina Wengler Usunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr 253/XL/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek na terenie miasta Solec Kujawski z późn. zm."
2013-10-11 14:45:09 Paulina Wengler Usunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr 254/XL/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowa z późn. zm."
2013-10-11 14:45:10 Paulina Wengler Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr 22/IV/99 Rady Powiatu Bydgoskiego z 10 lutego 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bydgoskiego z późn. zm." w pozycji nr 1
2013-10-11 14:45:10 Paulina Wengler Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr 96/XVII/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu bydgoskiego (...) z późn. zm." w pozycji nr 2
2013-10-11 14:45:10 Paulina Wengler Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr 253/XL/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek na terenie miasta Solec Kujawski z późn. zm." w pozycji nr 3
2013-10-11 14:45:10 Paulina Wengler Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr 254/XL/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowa z późn. zm." w pozycji nr 4
2013-10-11 14:45:11 Paulina Wengler Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr 207/XX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z późn. zm." w pozycji nr 5
2013-10-11 14:45:11 Paulina Wengler Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr 263/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z nia 20 grudnia 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach (...) z późn. zm." w pozycji nr 6
2013-10-11 14:45:34 Paulina Wengler zamieszczenie aktualnych obwieszczeń w sprawie t.j.
2014-01-22 11:09:41 Paulina Wengler Usunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr 22/IV/99 Rady Powiatu Bydgoskiego z 10 lutego 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bydgoskiego z późn. zm."
2014-01-22 11:09:41 Paulina Wengler Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr 22/IV/99 Rady Powiatu Bydgoskiego z 10 lutego 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bydgoskiego z późn. zm." w pozycji nr 1
2014-01-22 11:09:42 Paulina Wengler Aktualizacja
2014-07-08 14:20:39 Paulina Wengler Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr 253/XL/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek na terenie miasta Solec Kujawski z późn. zm." w pozycji nr 4
2014-07-08 14:20:42 Paulina Wengler Aktualizacja
2014-07-08 14:22:18 Paulina Wengler Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr 253/XL/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek na terenie miasta Solec Kujawski z późn. zm." na "Uchwała Nr 253/XL/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek na terenie miasta Solec Kujawski z późn. zm. (03.06.2014)"
2014-07-08 14:22:20 Paulina Wengler Aktualizacja
2014-07-08 14:31:37 Paulina Wengler Aktualizacja
2014-07-08 14:32:07 Paulina Wengler Aktualizacja
2014-07-08 14:38:59 Paulina Wengler Aktualizacja
2014-07-08 14:40:22 Paulina Wengler Aktualizacja
2015-04-09 14:29:15 Paulina Wengler Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr 22/IV/99 Rady Powiatu Bydgoskiego z 10 lutego 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bydgoskiego z późn. zm." na "Uchwała Nr 22/IV/99 Rady Powiatu Bydgoskiego z 10 lutego 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bydgoskiego z późn. zm. (t.j. 20.11.2013)"
2015-04-09 14:29:17 Paulina Wengler Aktualizacja
2015-04-09 14:32:29 Paulina Wengler Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr 96/XVII/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu bydgoskiego (...) z późn. zm." na "Uchwała Nr 96/XVII/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu bydgoskiego (...) z późn. zm. (t.j. 30.09.2013)"
2015-04-09 14:32:29 Paulina Wengler Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr 253/XL/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek na terenie miasta Solec Kujawski z późn. zm." na "Uchwała Nr 253/XL/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek na terenie miasta Solec Kujawski z późn. zm. (t.j. 30.09.2013)"
2015-04-09 14:32:29 Paulina Wengler Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr 253/XL/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek na terenie miasta Solec Kujawski z późn. zm. (03.06.2014)" na "Uchwała Nr 253/XL/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek na terenie miasta Solec Kujawski z późn. zm. (03.06.2014) (t.j. 3.06.2014r.)"
2015-04-09 14:32:29 Paulina Wengler Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr 254/XL/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowa z późn. zm." na "Uchwała Nr 254/XL/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowa z późn. zm. (t.j. 30.09.2013)"
2015-04-09 14:32:29 Paulina Wengler Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr 207/XX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z późn. zm." na "Uchwała Nr 207/XX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z późn. zm. (t.j. 20.11.2013)"
2015-04-09 14:32:29 Paulina Wengler Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr 263/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z nia 20 grudnia 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach (...) z późn. zm." na "Uchwała Nr 263/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z nia 20 grudnia 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach (...) z późn. zm. (t.j. 26.06.2013)"
2015-04-09 14:32:30 Paulina Wengler Aktualizacja
2015-04-09 14:34:59 Paulina Wengler Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr 253/XL/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek na terenie miasta Solec Kujawski z późn. zm. (03.06.2014) (t.j. 3.06.2014r.)" na "Uchwała Nr 253/XL/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek na terenie miasta Solec Kujawski z późn. zm. (t.j. 3.06.2014)"
2015-04-09 14:34:59 Paulina Wengler Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr 22/IV/99 Rady Powiatu Bydgoskiego z 10 lutego 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bydgoskiego z późn. zm. (t.j. 8.04.2015)" w pozycji nr 8
2015-04-09 14:35:00 Paulina Wengler Aktualizacja
2015-04-09 14:36:40 Paulina Wengler Aktualizacja
2016-05-18 11:49:17 Paulina Wengler Aktualizacja
2016-05-18 12:15:40 Paulina Wengler Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr 22/IV/99 Rady Powiatu Bydgoskiego z 10 lutego 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bydgoskiego z późn. zm. (t.j. 11.05.2016)" w pozycji nr 9
2016-05-18 12:15:41 Paulina Wengler Aktualizacja
2016-05-18 12:15:56 Paulina Wengler Aktualizacja
2017-11-22 11:56:50 Paulina Wengler Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr 253/XL/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek na terenie miasta Solec Kujawski z późn. zm. (t.j. 2.11.2017)" w pozycji nr 10
2017-11-22 11:56:51 Paulina Wengler Aktualizacja
2017-11-22 11:58:32 Paulina Wengler Aktualizacja
2017-11-22 12:14:56 Paulina Wengler Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr 207/XX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z późn. zm. (t.j. 2.11..2017" w pozycji nr 11
2017-11-22 12:14:58 Paulina Wengler Aktualizacja
2017-11-22 12:18:21 Paulina Wengler Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr 22/IV/99 Rady Powiatu Bydgoskiego z 10 lutego 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bydgoskiego z późn. zm. (t.j. 2.11.2017)" w pozycji nr 12
2017-11-22 12:18:22 Paulina Wengler Aktualizacja
2017-11-22 12:20:35 Paulina Wengler Aktualizacja
2018-01-12 14:23:12 Paulina Wengler Usunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr 253/XL/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek na terenie miasta Solec Kujawski z późn. zm. (t.j. 2.11.2017)"
2018-01-12 14:23:13 Paulina Wengler Dodano załącznik o nazwie "5187" w pozycji nr 12
2018-01-12 14:23:13 Paulina Wengler Dodano załącznik o nazwie "5186" w pozycji nr 13
2018-01-12 14:23:13 Paulina Wengler Dodano załącznik o nazwie "5185" w pozycji nr 14
2018-01-12 14:23:13 Paulina Wengler Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr 253/XL/10 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek na terenie miasta Solec Kujawski z późn. zm. (t.j. 2.11.2017)" w pozycji nr 15
2018-01-12 14:23:13 Paulina Wengler Dodano załącznik o nazwie "84" w pozycji nr 16
2018-01-12 14:23:13 Paulina Wengler Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr 263/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z nia 20 grudnia 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach (...) z późn. zm. (t.j. 5.01.2018)" w pozycji nr 17
2018-01-12 14:23:21 Paulina Wengler Aktualizacja
2018-01-12 14:24:50 Paulina Wengler Aktualizacja
2018-01-12 14:27:43 Paulina Wengler Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "84" na "Uchwała Nr 170/XIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie okreslenia rodzajów świadczeń (...) przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (...) z póżn. zm. (t.j. 05.01.2018)"
2018-01-12 14:27:44 Paulina Wengler Aktualizacja
2018-01-12 14:32:46 Paulina Wengler Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "5187" na "Uchwała Nr 128/XVIII/16 rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli (...) z późn. zm. (t.j. 7.12.2017)"
2018-01-12 14:32:46 Paulina Wengler Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "5186" na "Uchwała Nr 124/XX/08 rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie przyjęcia zasad i warunków wykorzystywania herbu i flagi Powiatu Bydgoskiego z późn. zm. (t.j. 7.12.2017)"
2018-01-12 14:32:46 Paulina Wengler Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "5185" na "Uchwała Nr 186/XXIV/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia wysokosci opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów (...) z późn. zm. (t.j. 7.12.2017)"
2018-01-12 14:32:47 Paulina Wengler Aktualizacja
2018-01-12 14:44:05 Paulina Wengler Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij