Zamknij okno Drukuj dokument

DANE STATYSTYCZNE

LICZBA LUDNOŚCI (wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.): 112992
POWIERZCHNIA: 1394,8 km2

2 ośrodki posiadające status miast: Koronowo i Solec Kujawski
124 sołectwa
215 miejscowości wiejskich

Białe Błota: 121,9 km2, 11 sołectw 
Dąbrowa Chełmińska: 124,6 km2, 13 sołectw
Dobrcz: 130,4 km2, 20 sołectw
Koronowo: 411,7 km2, 33 sołectw
Nowa Wieś Wielka: 148,5 km2, 15 sołectw
Osielsko: 102,9 km2, 7 sołectw
Sicienko: 179,5 km2, 20 sołectw
Solec Kujawski: 175,3 km2, 5 sołectw

Podmioty gospodarcze - stan na dzień 31 marca 2016 r.
Ogółem: 12466
Przedsiębiorstwa państwowe - 1
Spółdzielnie: 38
Spółki prawa handlowego: 916 - w tym spółki z udziałem kapitału zagranicznego: 97
Spółki cywilne: 763
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: 9852

Bezrobotni zarejestrowani w powiecie bydgoskim - stan na dzień 31 marca 2016 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w % - 9,1
Ogółem - 3577
Kobiety - 2018
Bez prawa do zasiłku - 2985
Dotychczas niepracujący - 406
Absolwenci - 119
 
Bezrobotni zarejestrowani w powiecie bydgoskim wg wieku- stan na dzień 31 marca 2016 r.

poniżej 25 lat - 525
25 - 34 - 935
35 - 44 - 746
45 - 54 - 703
55 lat i więcej - 668

Bezrobotni zarejestrowani w powiecie bydgoskim wg poziomu wykształcenia  - stan na dzień 31 marca 2016 r.
wyższe - 358
średnie zawodowe - 635
średnie ogólnokształcące - 300
zasadnicze zawodowe - 1100
gimnazjalne i niższe - 1184

Metadane

Źródło informacji:Maciej Piątkowski
Data utworzenia:2014-07-02 10:32:16
Wprowadził do systemu:Maciej Piątkowski
Data wprowadzenia:2014-07-02 10:32:22
Opublikował:Maciej Piątkowski
Data publikacji:2014-07-02 10:32:57
Ostatnia zmiana:2016-06-30 10:31:35
Ilość wyświetleń:10437