Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
  ul. Konarskiego 1 - 3
  85 - 066 Bydgoszcz

 

 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej e-puap:

/powiatbydgoski/SkrytkaESP

 

Uwaga

Uprzejmie informujemy, że w dalszym ciągu trwają prace dot. usunięcie awarii linii telefonicznej do Ośrodka Zamiejscowego Wydziału Komunikacji w Osielsku
Osoby chcące zarejestrować pojazd prosimy o podejście do ośrodka i uzgodnienie terminu rejestracji pojazdu lub wstrzymanie umówienia wizyty do czasu usunięcia zaistniałej awarii.

 

 

 

W związku ze zwiększonymi atakami na infrastrukturę informatyczną administracji publicznej oraz mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy została podjęta decyzja o ograniczeniu dostępności niektórych usług po godzinach pracy Urzędu

(WebEWID, WMS, dostępy VPN). Usługi powyższe będą włączane w dni robocze o godzinie 7:00, a wyłączane o godzinie 21.00.

Ograniczenie dostępności powyższych usług planowane jest na czas do dnia 30 listopada 2022r.

 

 

Godziny pracy Urzędu:

7.30 - 15.30: poniedziałek, środa, czwartek
7.30 - 16.00: wtorek
7.30 - 15.00: piątek

tel. (052) 58 35 400
fax (052) 58 35 448

info@powiat.bydgoski.pl
www.powiat.bydgoski.pl


Starosta: tel. (52) 58 35 422
Wicestarosta: tel. (52) 58 35 400
Sekretarz Powiatu: tel. (52) 58 35 459
Skarbnik Powiatu: tel. (52) 58 35 409

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich


Koordynator dostępności:
Maciej Piątkowski (zastępca dyrektora WOiSO)
tel. 52 58 35 401
e-mail:
maciej.piatkowski@powiat.bydgoski.pl

Kadry: tel. (52) 58 35 423
Kancelaria ogólna:
- ul. Konarskiego 1-3 - tel. (52) 58 35 448
- ul. Zygmunta Augusta 16 - tel. (52) 58 41 126
Biuro Rady Powiatu: tel. (52) 58 35 449

e-mail: woiso@powiat.bydgoski.pl 

 

Wydział Komunikacji

Dyrektor Wydziału: Tomasz Federowicz - tel. (52) 58 35 446 - pokój nr 446

e-mail: wk@powiat.bydgoski.pl

Wieloosobowe stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - pokój nr 403, tel.: 52 58 35 403

Wieloosobowe stanowisko ds. zatrzymanych praw jazdy, cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami - pokój nr 405, tel. 52 58 35 405

Stanowisko ds. transportu drogowego i usuwania pojazdów z dróg - pokój nr  445, tel.: 52 58 35 445

Stanowisko ds. wydawania profilu kandydata na kierowcę, nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców - pokój nr 445, tel.: 52 58 35 445

Stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych - pokój nr 429, tel.: 52 58 35 429

Stanowisko ds. realizacji zadań związanych z rejestracją pojazdów, nadzorem nad ośrodkami zamiejscowymi oraz stacjami diagnostycznymi - pokój nr 437, tel.: 52 58 35 437

Na terenie powiatu bydgoskiego pojazdy rejestruje się (zgodnie z miejscem zamieszkania) w utworzonych ośrodkach zamiejscowych, które funkcjonują na terenie:
Urzędu  Miasta  Koronowa,  ul. Pomianowskiego 1, tel.: 52 38 26 470
Urzędu  Miasta i Gminy Solec Kujawski,  ul. 23 Stycznia 7, tel.: 52 38 70 124   Adres korespondencyjny ul. 23 Stycznia 14 A, skrytka pocztowa Nr 5, 86-050 Solec Kujawski
 
Urzędu Gminy Białe Błota ul. Guliwera 13 (budynek Banku Spółdzielczego - I piętro), tel.: 52 31 11 742
Urzędu Gminy Dobrcz ul. Długa 50, tel.: 52 36 48 018

Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska  21, tel.: 52  38 16 056 w. 52
Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2, tel.: 52 32 06 847
Urzędu Gminy Osielsko ul. Centralna 6, tel.: 52 32 03 033
Urzędu Gminy Sicienko ul. Mrotecka 9. tel.: 52 311 74 15

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ POJAZDÓW W OŚRODKU ZAMIEJSCOWYM WYDZIAłU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W BYDGOSZCZY REALIZOWANE SĄ W WYMIENIONYCH PONIŻEJ DNIACH I GODZINACH

OŚRODEK ZAMIEJSCOWY

PONIEDZIAłEK, CZWARTEK

WTOREK

PIĄTEK

BIAłE BłOTA

8.00 - 15.15

8.00 - 16.45

8.00 - 13.45

DĄBROWA CHEłMIŃSKA

8.00 - 14.00

8.00 - 16.30

8.00 - 11.00

DOBRCZ

7.30 - 14.30

7.30 - 16.00

7.30 - 13.00

KORONOWO

7.30 - 14.30

7.30 - 16.30

7.30 - 13.30

NOWA WIEŚ WIELKA

8.00 - 14.45

8.00 - 14.45

8.00 - 14.15

OSIELSKO

8.00 - 15.30

8.00 - 16.30

8.00 - 13.30

SICIENKO

7.30 - 15.00

7.30 - 16.30

7.30 - 13.30

SOLEC KUJAWSKI

8.00 - 15.00

8.00 - 16.00

8.00 - 15.00

Informujemy, iż w Ośrodkach Zamiejscowych Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy wprowadzono możliwość dokonywania opłat za pośrednictwem kart płatniczych.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - pokój nr 447, tel.: 52 58 35 447

 

Wydział Finansowo - Księgowy
Dyrektor Wydziału: Marcin Wojciechowski - tel. (52) 58 35 427

e-mail: wfk@powiat.bydgoski.pl

Kasa przy ul. Konarskiego 1-3
poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 - 15.00
wtorek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30


 

Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich
Dyrektor Wydziału: Michał Piaszczyk - pok. 441, tel. (52) 58 35 441
Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i planowania strategicznego - pok. 441, tel. (52) 58 35 441
Stanowiska ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i realizacji projektów - pok. 439, tel. (52) 58 35 439

e-mail: wrife@powiat.bydgoski.pl

 

----------------------------------------------------------

Wszelkie paczki i przesyłki kurierskie kierowane do Wydziałów Starostwa zlokalizowanych przy ul. Zygmunta Augusta 16 - prosimy wysyłać na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział ..., ul. Zygmunta Augusta 16, Bydgoszcz.
Pozostałą korespondencję można kierować zarówno na ww. adres, jak i adres korespondencyjny wskazany w treści niniejszej informacji.

Wydział Budownictwa
Bydgoszcz - ul. Zygmunta Augusta 16
Dyrektor Wydziału: Paweł Kosiło 
Sekretariat - 
tel. (52) 5840948, fax (52) 58 40 947

e-mail: wb@powiat.bydgoski.pl

Adres korespondencyjny:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Budownictwa
Skrytka pocztowa Nr 2
ul. Zygmunta Augusta 3A
85-002 Bydgoszcz

 

Wydział Geodezji i Kartografii
Bydgoszcz - ul. Zygmunta Augusta 16
Dyrektor Wydziału: Henryk Siuda - tel. 52 58 40 141
Sekretariat - tel. 52 58 40 144, fax 52 58 40 141

Referat Ewidencji Gruntów i Budynków

Wydawanie wypisów lub wyrysów z operatu ewidencyjnego

I piętro – pokój nr 103 tel. 52 584 01 40

I piętro – pokój nr 105 tel. 52 584 01 34

Wydawanie map zasadniczych oraz map ewidencji gruntów i budynków

I piętro – pokój nr 107 tel. 52 584 01 38

Referat GESUT i Narad Koordynacyjnych
Koordynacja Sytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
IV piętro - pokój nr 413 tel. 52 58 40 197 / 198 lub 511 458 908

Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych

I piętro – pokój nr 107 tel. 52 584 01 38

Weryfikacja zgłoszonych prac geodezyjnych

Parter – pokój nr 6 tel. 52 584 01 46

e-mail: wgik@powiat.bydgoski.pl


Adres korespondencyjny:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Geodezji i Kartografii
Skrytka pocztowa Nr 2
ul. Zygmunta Augusta 3A
85-002 Bydgoszcz

 


Adres korespondencyjny:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Geodezji i Kartografii
Skrytka pocztowa Nr 2
ul. Zygmunta Augusta 3A
85-002 Bydgoszcz

 

Wydział Nieruchomości
Bydgoszcz - ul. Zygmunta Augusta 16
Dyrektor Wydziału: Janusz Lackner - tel. (52) 58 10 284, pok. 300a
Sekretariat - tel. 52 58 10 331, pok. 300

e-mail: wn@powiat.bydgoski.pl


Adres korespondencyjny:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Nieruchomości
Skrytka pocztowa Nr 2
ul. Zygmunta Augusta 3A
85-002 Bydgoszcz

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Bydgoszcz - ul. Zygmunta Augusta 16
Dyrektor Wydziału: Mariusz Stężewski - tel. 52 58 41 130
Sekretariat (wydawanie kart wędkarskich) - pok. 309, tel. 52 58 41 128
Geolog Powiatowy (archiwum geologiczne) - pok.308, tel. 52 58 2 6489
Stanowisko ds. gospodarki odpadami, emisji gazów i pyłów, hałasu - pok. 307, tel. 52 58 41 127
Stanowisko ds. wycinki drzew  - pok. 308, tel. tel. 52 58 26 489 oraz pok. 309 b, tel. 52 58 41 129
Stanowisko ds. uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy, odrolnienia tel. 52 58 41 129,  gospodarka leśna -pok. 309a tel. 52 58 40 143

e-mail: wosril@powiat.bydgoski.pl

Adres korespondencyjny:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Skrytka pocztowa Nr 2
ul. Zygmunta Augusta 3A
85-002 Bydgoszcz

 

Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Bydgoszcz - ul. Zygmunta Augusta 14 (parter)
Dyrektor Wydziału: Andrzej Kubiak - pok. 8, tel. (52) 58 41 290
Stanowisko ds. promocji - pok. 9, tel. (52) 58 41 291
Stanowisko ds. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - pok. 9, tel. 52 58 41 291
Stanowisko ds. organizacji pozarządowych - pok. 10, tel. (52) 58 41 291
Stanowisko ds. kultury fizycznej, turystyki, kultury oraz ochrony zabytków - pok. 10, tel. (52) 58 41 291

e-mail: wpks@powiat.bydgoski.pl

Adres korespondencyjny:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Skrytka pocztowa Nr 2
ul. Zygmunta Augusta 3A
85-002 Bydgoszcz

 

 

NIP: 554-22-12-818
REGON: 092356219