Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich realizuje w szczególności zadania z zakresu:
1) pozyskiwania środków pomocowych z uwzględnieniem założeń strategii rozwoju powiatu oraz strategii rozwoju województwa kujawsko – pomorskiego,
2) nadzoru nad właściwym przebiegiem zadań realizowanych przy udziale środków pozabudżetowych,
3) udzielania informacji z zakresu możliwości pozyskiwania funduszy pomocowych,
4) wspierania przedsiębiorczości i planowania strategicznego.