Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych realizuje w szczególności zadania z zakresu:
1) zapewnienia ochrony informacji niejawnych,
2) kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
3) nadzorowania pracy punktu przetwarzania informacji niejawnych,
4) prowadzenia postępowań sprawdzających dla osób mających mieć dostęp do informacji niejawnych,
5) ewidencjonowania, wykonywania, udostępniania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą „poufne” lub „zastrzeżone”,
6) współpracy z WKU, ABW i KMP w zakresie prawidłowego funkcjonowania pionu ochrony oraz właściwego zabezpieczania posiadanych zbiorów,
7) kierowania Pionem ochrony, który jest powoływany przez Starostę.