Zgłaszający: Andrzej Szmytka

 

Data wpływu: 16.09.2020r. (przekazano do Starosty - 17.09.2020r.)

Treść: Pismo z dnia 16.09.2020r.

 

Odpowiedź: Pismo z dnia 29.09.2020r., Pismo z dnia 12.10.2020r.