Numer sprawy:
WB.6743.1068.2020

Data założenia:
2020-09-29

Temat:


Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
W DNIU 13.10.2020 R. NAŁOŻONO NA INWESTORA OBOWIĄZEK UZUPEŁNIENIA BRAKUJĄCYCH DOKUMENTÓW.