Zgłaszający: Barbara Ziętara

 

Data wpływu: 29.09.2020r. (przekazano do Starosty - 30.09.2020r.)

Treść: Pismo z dnia 29.09.2020r.

 

Odpowiedź: Pismo z dnia 15.10.2020r.