Numer sprawy:
WB.6743.1087.2020

Data założenia:
2020-09-30

Temat:


Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
W DNIU 13.10.2020 r.,WYDANO ZAŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU