W sprawie:
SPROSTOWANIA OCZYWISTYCH OMYŁEK W UCHWALE NR 241/20 ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 R. W SPRAWIE WYZNACZENIA OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ KOORDYNATORÓW DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI W STAROSTWIE POWIATOWYM W BYDGOSZCZY I JEDNOSTKACH ORG ...

Data uchwały:
2020-10-07

Numer uchwały:
244/2020

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2020-10-07