Wyniki głosowania

Nagranie obrad Rady Powiatu Bydgoskiego

Protokół Nr 14/20 z Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego