W sprawie:
OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BYDGOSKIEGO W 2021 ROKU PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ INNE PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ PO ŻYTKU PUBLICZNEGO.

Data uchwały:
2020-11-10

Numer uchwały:
266/2020

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2020-11-10