W sprawie:
POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO ROZPATRZENIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NR 1/2021 NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BYDGOSKIEGO W 2021 ROKU PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Data uchwały:
2020-11-10

Numer uchwały:
267/2020

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2020-11-10