W sprawie:
PRZYJĘCIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO NA ROK 2021 ORAZ PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2024.

Data uchwały:
2020-11-10

Numer uchwały:
270/2020

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2020-11-10