W sprawie:
POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO ROZPATRZENIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NR 2/2021 NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BYDGOSKIEGO W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ W 2021 ROKU PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ INNE PODMIOTY ...

Data uchwały:
2020-11-25

Numer uchwały:
273/2020

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2020-11-25