W sprawie:
WNIOSKU O ZWOŁANIE SESJI RADY POWIATU BYDGOSKIEGO W TRYBIE ART. 15 UST. 7 USTAWY Z DNIA 5 CZERWCA 1998 R. O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM

Data uchwały:
2020-12-02

Numer uchwały:
282/2020

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2020-12-02