W sprawie:
UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DYREKTOROWI ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH DO WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH, POSTANOWIEŃ, ZAŚWIADCZEŃ, A TAKŻE DO POŚWIADCZANIA ZA ZGODNOŚĆ ODPISÓW DOKUMENTÓW PRZEDSTAWIONYCH PRZEZ STRONĘ NA POTRZEBY PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ ..

Data uchwały:
2020-12-16

Numer uchwały:
288/2020

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2021-01-01