Numer sprawy:
WB.6743.1478.2020

Data założenia:
2020-12-31

Temat:


Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
W DNIU 08.01.2021 R. NAŁOŻONO OBOWIĄZEK UZUPEŁNIENIA BRAKUJĄCYCH DOKUMENTÓW.
W DNIU 11.02.2021 R. UZUPEŁNIONO BRAKUJĄCE DOKUMENTY.
W DNIU 05.03.2021 R. WYDANO POSTANOWIENIE O MILCZĄCYMM ZAŁATWIENIU SPRAWY.