Zgłaszający: Anna Cetnarowska

 

Data wpływu: 29.12.2020r. (przekazano do Starosty - 07.01.2021r.)

Treść: Pismo z dnia 28.12.2020r.

 

Odpowiedź: Pismo z dnia 21.01.2021r.