W sprawie:
PRZYJĘCIA POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DO 2030 R.


Data uchwały:
2020-12-29


Numer uchwały:
159/XVII/20

Podjęta przez:
RADA POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia