Numer sprawy:
WB.6743.27.2021

Data założenia:
2021-01-19

Temat:


Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
W DNIU 02.02.2021 R. NAŁOŻONO OBOWIĄZEK UZUPEŁNIENIA BRAKUJĄCYCH DOKUMENTÓW.