Alternatywny sposób udostępnienia informacji - kontakt telefoniczny z komórką ds. kadr - tel. 52 5835423.