Numer sprawy:
WB.6743.62.2021

Data założenia:
2021-01-27

Temat:


Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
W DNIU 05.02.2021 R. NAŁOŻONO OBOWIĄZEK UZUPEŁNIENIA BRAKUJĄCYCH DOKUMENTÓW.