W sprawie:
PRZEKAZANIA UPRAWNIEŃ KIEROWNIKOM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU BYDGOSKIEGO

Data uchwały:
2021-01-28

Numer uchwały:
298/21

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2021-01-28