W sprawie:
UDZIELENIA PEŁNOMOCNICTWA PARTNEROWI WIODĄCEMU - WOJEWÓDZTWU KUJAWSKO - POMORSKIEMU DO REPREZENTOWANIA PARTNERA - POWIATU BYDGOSKIEGO WOBEC INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ RPO WK-P ORAZ WOBEC OSÓB TRZECICH W DZIAŁANIACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU ...

Data uchwały:
2021-01-28

Numer uchwały:
299/2021

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2021-01-28