Numer sprawy:
WB.6743.164.2021

Data założenia:
2021-02-19

Temat:


Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
W DNIU 01.03.2021 R. NAŁOŻONO NA INWESTORA OBOWIĄZEK UZUPEŁNIENIA BRAKUJĄCYCH DOKUMENTÓW.