Zgłaszający: Andrzej Szmytka

 

Data wpływu: 17.02.2021r. (przekazano do Starosty - 22.02.2021r.)

Treść: Pismo z dnia 17.02.2021r.

 

Odpowiedź: