Zgłaszający: Piotr Kozłowski

 

Data wpływu: 23.02.2021r. (przekazano do Starosty - 23.02.2021r.)

Treść: Pismo z dnia 17.02.2021r.

 

Odpowiedź: Pismo z dnia 3.03.2021r.