W sprawie:
OKREŚLENIA ROZKŁADU GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU BYDGOSKIEGO


Data uchwały:
2021-02-17


Numer uchwały:
179/XVIII/21

Podjęta przez:
RADA POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom.