W sprawie:
ZMIANY UCHWAŁY NR 145/XIV/20 W SPRAWIE UTWORZENIA POWIATOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POD NAZWĄ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH


Data uchwały:
2021-02-17


Numer uchwały:
180/XVIII/21

Podjęta przez:
RADA POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia