W sprawie:
ZMIANY UCHWAłY NR 113/XVII/16 W SPRAWIE OKREŚLENIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BYDGOSZCZY JAKO JEDNOSTKI OBSŁUGUJĄCEJ W RAMACH WSPÓLNEJ OBSŁUGI


Data uchwały:
2021-02-17


Numer uchwały:
181/XVIII/21

Podjęta przez:
RADA POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia