Numer sprawy:
WB.6743.191.2021

Data założenia:
2021-02-26

Temat:


Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
W DNIU 04.03.2021 R. NAŁOŻONO OBOWIĄZEK UZUPEŁNIENIA BRAKUJĄCYCH DOKUMENTÓW.