Numer sprawy:
WB.6743.256.2021

Data założenia:
2021-03-12

Temat:


Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
POSTANOWIENIE Z DNIA 26.03.2021 - UZUPEŁNIONO W DNIU 07.04.2021
W DNIU 15.04.2021 WYDANO ZAŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU