Numer sprawy:
WB.6743.278.2021

Data założenia:
2021-03-15

Temat:


Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
W DNIU 23.03.2021 R. NAŁOŻONO OBOWIĄZEK UZUPEŁNIENIA BRAKUJĄCYCH DOKUMENTÓW.
W DNIU 25.03.2021 R. UZUPEŁNIONO BRAKUJĄCE DOKUMENTY.
W DNIU 09.04.2021 R. WYDANO ZAŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU.