Zgłaszający: Stanisław Szwajca

 

Data wpływu: 18.03.2021r. (przekazano do Starosty - 19.03.2021r.)

Treść: Pismo z dnia 18.03.2021r.

 

Odpowiedź: Pismo z dnia 2.04.2021r.