W sprawie:
POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO ROZPATRZENIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWRARTYCH KONKURSACH OFERT NR 3/2021 NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BYDGOSKIEGO W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ NR 4/2021 NA WYKON

Data uchwały:
2021-03-19

Numer uchwały:
308/2021

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2021-03-19