W sprawie:
UCHWALENIA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

Data uchwały:
2021-03-19

Numer uchwały:
311/2021

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2021-03-19