Numer sprawy:
WB.6743.261.2021

Data założenia:
2021-03-24

Temat:


Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
24.03.2021 . POSTANOWIENIE O OBOWIĄKU PRZEDŁOŻENIA BRAKUJĄYCH DOKUMENTDANIA

29.04.2021 R. WYDANO ZAŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU.