W sprawie:
ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 3/2021 NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BYDGOSKIEGO W 2021 ROKU W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ INNE PODMIOTY ...

Data uchwały:
2021-03-30

Numer uchwały:
317/2021

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2021-03-30