W sprawie:
PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU BYDGOSKIEGO ZA ROK 2020.

Data uchwały:
2021-03-30

Numer uchwały:
319/2021

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2021-03-30