Numer sprawy:
WB.6743.363.2021

Data założenia:
2021-04-01

Temat:


Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
W DNIU 09.04.2021 WYDANO ZAŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU