Numer sprawy:
WB.6743.165.2021

Data założenia:
2021-02-22

Temat:


Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
POSTANOWIENIE W DNIU 09.03.2021 R.,
UZUPEŁNIENIE W DNIU 22.03.2021 R.,
ORGAN NIE WNIÓSŁ SPRZECIWU W DNIU 13.04.2021 R.