Numer sprawy:
WB.6743.420.2021

Data założenia:
2021-04-13

Temat:


Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
POSTANOWIENIE Z DNIA 26.04.2021 R. NAKŁADAJĄCE OBOWIĄZEK UZUPEŁNIENIA BRAKUJĄCYCH DOKUMENTÓW.