Numer sprawy:
WB.6743.416.2021

Data założenia:
2021-04-14

Temat:


Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
W DNIU 15.04.2021 WYDANO ZAŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU