Numer sprawy:
WB.6743.427.2021

Data założenia:
2021-04-16

Temat:


Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
POSTANOWIENIE Z DNIA 23.04.2021 R. NAKŁADAJĄCE OBOWIĄZEK UZUPEŁNIENIA BRAKUJĄCYCH DOKUMENTÓW