Numer sprawy:
WB.6743.469.2021

Data założenia:
2021-04-23

Temat:


Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
POSTANOWIENIE Z DNIA 30.04.2021 NAKŁADAJACE OBOWIĄZEK UZUPEŁNIENIA BRAKUJĄCYCH DOKUMENTÓW.